Generalforsamling 2020

Så er der snart generalforsmaling i Solbjerg Dykkerklub. Det er onsdag den 25. marts 2020 kl. 20.00 hos Lars Visti (Virringvej 104, 8660 Skanderborg – lige uden for Solbjerg).

I år er der forslag til ændringer til vedtægterne. Ikke store ændringer, men dog ændringer.

Der skal også vælges medlemmer til bestyrelsen. To af de fire medlemmer der blev valgt sidste år er på valg, mens de to andre ikke er på valg. Der er plads til flere medlemmer i bestyrelsen.

Bestyrelsen sikrer at der er livreddere i klubben, at der kommer nogen og lukker op i svømmehallen om lørdagen, at der bliver gjort opmærksom på klubben rundt omkring og at vi holder os til de regler vi skal.

Generalforsamling 2017

Indkaldelse til generalforsamling

Herved indkaldes til generalforsamling i Solbjerg Dyk- og Vandsportsklub torsdag den 23. marts 2017 kl. 19.30 på Solbjerg Skolen.
 
Dagsordenen for generalforsamlingen vil være:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af foreningens regnskab
4. Fremlæggelse af foreningens budget til orientering
5. Indkomne forslag
6. Fastlæggelse af kontingent for medlemmerne
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleant
9. Godkendelse af revisorer
10. Eventuelt
 
Indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. marts 2017.
 
Bestyrelsen har følgende forslag til generalforsamlingen:
 • Bestyrelsen foreslår at vi opsiger forsikring for tyveri, brand og vandskade. Forsikringerne er oprindeligt tegnet for at dække det udstyr klubben råder over. Det vurderes ikke udstyret har værdi der kræver forsikring.
 • Der anbefales en mindre vedtægtsændring i §8 således at bestyrelsen kan bestå af 3 til 5 bestyrelsesmedlemmer med minimum besættelse af posterne Formand, Næstformand og Kasser.

Generalforsamling 2016

Generalforsamling i Solbjerg DykkerklubDet er den tid på året. Tiden for foreningers generalforsamlinger. Således også for Solbjerg Dykkerklub.

Og denne gang bliver generalforsamlingen ekstra spændende. Der er forslag til en række ændringer i vedtægterne. En del af ændringerne er præciseringer af sproglig betydning, der er også ændringer, hvor der falder større afsnit bort og hvor der indsættes nye punkter i vedtægterne.

I det vedhæftede forslag til ændringer af vedtægterne er det tydeligt markeret, hvad der ændres. Læs det igennem og mød op til generalforsamlingen.

Indkaldelse til generalforsamling 2016

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes på Solbjergskolen på adressen Kærgaardsvej 4, 8355 Solbjerg: Torsdag den 11. februar 2016 kl: 19:30.

Generalforsamlingen starter kl. 19:30 med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af foreningens regnskab
 4. Fremlæggelse af foreningens budget til orientering
 5. Indkomne forslag – skal være meddelt bestyrelsen senest 4. februar 2016
 6. Fastlæggelse af kontingent for medlemmerne
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af suppleant samt valg af unge observatører
 9. Godkendelse af revisorer
 10. Forslag til vedtægtsændringer – se nedenfor
 11. Eventuelt

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Bilag – forslag til vedtægtsændringer 2016

Referat fra generalforsamling 2015

Referat fra generalforsamlingSolbjerg Dyk- & Vandsportsklub. Fritidscenteret Solbjerg Hovedgade 88 Kl.1900-2100

Referat fra generalforsamling 2015

1). Valg af dirigent.
Poul Kristiansen
2). Formandens beretning.
Formandens beretning mangler.
3). Fremlæggelse af foreningens regnskab.
Kassererne fremlagde regnskab. Regnskabet godkendt.
4). Fremlæggelse af foreningens budget til orientering.
Kassererne fremlagde budget. Budget godkendt.
5). Indkomne forslag.
Ingen.
6). Fastlæggelse af kontingent for medlemmer.
Kontingent fortsætter uændret i 2015.
7). Valg af bestyrelses medlemmer.
JP, Kim Lauritsen, Poul Kristiansen, Lars Visti, Jens Egelykke.
Bestyrelsen konstitueres ved næste bestyrelses møde.
8). Valg af suppleant samt valg af unge observatør.
Peter Sørensen og Hanne Iversen.
9). Godkendelse af revisor Henrik Bak.
Godkendt.
10).Evt.
– Bestyrelsen foreslår at der laves to kasser: En kasse til dyk med kr. 8.000,- og
en kasse til familiearrangementer med kr. 4.000,-.

– Der mangler livreddere til svømmehallen om lørdagen derfor etableres der
Livredderkurser. Aktuelt er vi kun 6 personer der har livredderbevis.

– Bådmotoren er kommet retur efter reparation.

– Spørgsmål vedrørende tilskud til ture og arrangementer skal rettes til Kim
Lauritsen.

– Vi får en ny nøgle til fritidscenteret som kommer til at være hos Poul Kristiansen.

– Der er indkøbt nye reoler til svømmehal og kompressorrum.

På bestyrelsens vegne

Poul Kristiansen

Generalforsamling 2015

Generalforsamling i Solbjerg DykkerklubForeningens ordinære generalforsamling afholdes i Solbjerg Fritidscenter, Solbjerg Hovedgade 88 torsdag den 23. april 2015.

Generalforsamlingen starter kl. 19:00 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af foreningens regnskab
4. Fremlæggelse af foreningens budget til orientering
5. Indkomne forslag
6. Fastlæggelse af kontingent for medlemmerne
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleant samt valg af unge observatører
9. Godkendelse af revisorer
10. Eventuelt

Bestyrelsen

Generalforsamling vel overstået

KlokkeTorsdag d. 16. maj var der generalforsamling i Solbjerg Dykkerklub. Røverhistorier og ankedoter fra Solbjerg og omegn samt fra klubben gennem tiderne blev med rund hånd strøet ind mellem dagsordenens punkter.

Samlet set er økonomien i orden, der er styr på tingene og aktivitetsniveauet prøver vi at øge med nedsættelse af et par udvalg.

Referatet kommer snart. Her vil du kunne læse det, der blev besluttet.

Generalforsamling i Solbjerg Dykkerklub

DagsordenSå er det tid til afholdelse af generalforsamling.

Torsdag d. 16 maj kl. 19.00 i Fritidscenteret.

Dagsorden efter vedtægterne.

Vi prøver at få fat i en som kan komme og fortælle om undervands jagt med  harpun. Denne sport kan dyrkes af alle, der skal bare bruges snorkel og dragt.

Har du ideer til familie arrangementer og har du lyst til at sidde med i et udvalg så skriv til Jimmy (formand).

Det samme gælder jer der mægtig gerne vil ud og dykke. Ring eller skriv så vi kan få ideerne samlet.

Forårs hilsen fra Jimmy.