Generalforsamling 2022

Der har været meget bøvl de sidste to år. Aktivitetsniveauet har været lavt og i længere perioder har svømmehallen været lukket.

Det har heldigvis ændret sig. Den senere tid har vi igen haft mulighed for at bruge svømmehallen hver lørdag formiddag – og vi har hjulpet gymnastikafdelingen med lån af omklædningsrum til den årlige opvisning.

Det er forår og derfor også tid til generalforsamling. I år er det onsdag den 22. april 2022 kl. 20.00. Som udgangspunkt er det hjemme hos formanden (Kim) – se adressen på bestyrelsens side – og hvis det ændrer sig, så bliver det meldt ud, både her og på Facebook.

Vedhæftet er dagsorden til generalforsamlingen, og så er der indkommet et forslag til behandling på generalforsamlingen. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Restriktioner i forhold til svømmehallen

Der er for nyligt meldt nye Coronarestiktioner ud:

  • Forsamlingsforbuddet er nu maks. 10 personer
  • Bær mundbind langt flere steder

For Solbjerg Dykkerklub betyder det, at du skal have mundbind på, fra indgangsdøren og hen til omklædningsrummet. Og igen fra omklædningsrummet til du er udenfor.

Forsamlingsforbuddet rammer os ikke så hårdt, da vi kun ved sjældne lejligheder er mere end 10 i svømmehallen. Check dog alligevel hvor mange der er i svømmehallen når du kommer. Er du nummer 11 (eller mere), så kom du for sent den dag.

Svømmehallen er åben!

Det betyder at vi kan starte dykkerklub i svømmehallen allerede fra på lørdag den 15. august 2020.

Vi stiler efter at starte kl. 10.00 som vi plejer.

Der er visse regler vi skal følge – og vi følger de samme regler som eleverne på skolen følger:

  • Der må ikke være kø ved badearealer
  • Hold generelt god afstand – klæd om og svøm klassevis (den her må vi bøje lidt da vi ikke går i klasse sammen)
  • omklædningsrum (der hvor man har siddet og klædt om) skal aftørres efter brug – men ikke baderum

Ses vi?

Lukket resten af marts 2020

Som følge af, at Danmark i praksis lukker ned for at nedsætte risikoen for spredning af smitte med corona virus, følger dykkerklubben Statministerens anbefalinger om at indstille al aktivitet i frivillige foreninger.

Det betyder, at Solbjerg Dykkerklub indstiller al aktivitet i svømmehallen resten af marts måned med øjeblikkelig virkning. 

Der er generalforsamling den 25. marts. Indtil videre fastholdes dette, da deltagerantallet forventes at blive relativt begrænset

Generalforsamling 2020

Så er der snart generalforsmaling i Solbjerg Dykkerklub. Det er onsdag den 25. marts 2020 kl. 20.00 hos Lars Visti (Virringvej 104, 8660 Skanderborg – lige uden for Solbjerg).

I år er der forslag til ændringer til vedtægterne. Ikke store ændringer, men dog ændringer.

Der skal også vælges medlemmer til bestyrelsen. To af de fire medlemmer der blev valgt sidste år er på valg, mens de to andre ikke er på valg. Der er plads til flere medlemmer i bestyrelsen.

Bestyrelsen sikrer at der er livreddere i klubben, at der kommer nogen og lukker op i svømmehallen om lørdagen, at der bliver gjort opmærksom på klubben rundt omkring og at vi holder os til de regler vi skal.

Juleferie

Vi har haft vores sidste gang i svømmehallen for 2019 (det var i lørdags den 14.12.19). Rigtig mange tak for i år.

Første gang svømmehallen er åben efter ferien er 11.1.2020.

Vi ses i 2020!

Julemand i gummibåd i svømmehallen
Glædelig jul 🙂