Referat fra generalforsamling

Generalforsamlingen i Solbjerg Dykkerklub blev holdt i god ro og orden – og med passende afstand mellem deltagerne.

Dagsordenen blev fulgt og – som du også kan se i referatet – så blev de foreslåede ændringer til vedtægterne vedtaget. Det betyder at et enkelt punkt blev flyttet et andet sted hen i vedtægterne, stavefejl blev rettet og det at man skal betale indmeldelsesgebyr udgik, da det ikke er noget vi praktiserer.

Du kan se de opdaterede vedtægter på siden med Solbjerg Dykkerklubs vedtægter.

Regnskab og budget blev også godkendt, ligesom formandens beretning blev taget til efterretning.

Ingen revolutioner, det var en hyggelig generalforsamling, præcis som det plejer at være.

Generalforsamling udskudt – igen

Vi er stadig i en tid hvor Danmark er ramt af Coronavirus. Alle opfordres til at blive hjemme, så vidt det er muligt. I hvert fald skal vi undgå at samles.

Derfor udskyder vi dykkerklubbens generalforsamling. Dagsorden og bilag gælder stadig og kan hentes fra indlægget med den oprindelige indkaldes (se: Generalforsamling 2020).

Ny dato er: 27.5.2020 (stadig kl. 20.00 og foreløbigt stadig hos Visti).

Vedhæftet er dagsordenen – der er uændret fra tidligere.

Vedhæftet er også forslag til ændringer til vedtægter. De er vedhæftet igen, da der er tilføjet endnu et forslag til en ændring. Dette forslag giver mulighed for at holde generalforsamling online (i helt særlige tilfælde som vi er ude for nu med Corona).

Generalforsamling 2017

Indkaldelse til generalforsamling

Herved indkaldes til generalforsamling i Solbjerg Dyk- og Vandsportsklub torsdag den 23. marts 2017 kl. 19.30 på Solbjerg Skolen.
 
Dagsordenen for generalforsamlingen vil være:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af foreningens regnskab
4. Fremlæggelse af foreningens budget til orientering
5. Indkomne forslag
6. Fastlæggelse af kontingent for medlemmerne
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleant
9. Godkendelse af revisorer
10. Eventuelt
 
Indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. marts 2017.
 
Bestyrelsen har følgende forslag til generalforsamlingen:
 • Bestyrelsen foreslår at vi opsiger forsikring for tyveri, brand og vandskade. Forsikringerne er oprindeligt tegnet for at dække det udstyr klubben råder over. Det vurderes ikke udstyret har værdi der kræver forsikring.
 • Der anbefales en mindre vedtægtsændring i §8 således at bestyrelsen kan bestå af 3 til 5 bestyrelsesmedlemmer med minimum besættelse af posterne Formand, Næstformand og Kasser.

Generalforsamling 2016

Generalforsamling i Solbjerg DykkerklubDet er den tid på året. Tiden for foreningers generalforsamlinger. Således også for Solbjerg Dykkerklub.

Og denne gang bliver generalforsamlingen ekstra spændende. Der er forslag til en række ændringer i vedtægterne. En del af ændringerne er præciseringer af sproglig betydning, der er også ændringer, hvor der falder større afsnit bort og hvor der indsættes nye punkter i vedtægterne.

I det vedhæftede forslag til ændringer af vedtægterne er det tydeligt markeret, hvad der ændres. Læs det igennem og mød op til generalforsamlingen.

Indkaldelse til generalforsamling 2016

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes på Solbjergskolen på adressen Kærgaardsvej 4, 8355 Solbjerg: Torsdag den 11. februar 2016 kl: 19:30.

Generalforsamlingen starter kl. 19:30 med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af foreningens regnskab
 4. Fremlæggelse af foreningens budget til orientering
 5. Indkomne forslag – skal være meddelt bestyrelsen senest 4. februar 2016
 6. Fastlæggelse af kontingent for medlemmerne
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af suppleant samt valg af unge observatører
 9. Godkendelse af revisorer
 10. Forslag til vedtægtsændringer – se nedenfor
 11. Eventuelt

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Bilag – forslag til vedtægtsændringer 2016

Referat fra generalforsamling 2015

Referat fra generalforsamlingSolbjerg Dyk- & Vandsportsklub. Fritidscenteret Solbjerg Hovedgade 88 Kl.1900-2100

Referat fra generalforsamling 2015

1). Valg af dirigent.
Poul Kristiansen
2). Formandens beretning.
Formandens beretning mangler.
3). Fremlæggelse af foreningens regnskab.
Kassererne fremlagde regnskab. Regnskabet godkendt.
4). Fremlæggelse af foreningens budget til orientering.
Kassererne fremlagde budget. Budget godkendt.
5). Indkomne forslag.
Ingen.
6). Fastlæggelse af kontingent for medlemmer.
Kontingent fortsætter uændret i 2015.
7). Valg af bestyrelses medlemmer.
JP, Kim Lauritsen, Poul Kristiansen, Lars Visti, Jens Egelykke.
Bestyrelsen konstitueres ved næste bestyrelses møde.
8). Valg af suppleant samt valg af unge observatør.
Peter Sørensen og Hanne Iversen.
9). Godkendelse af revisor Henrik Bak.
Godkendt.
10).Evt.
– Bestyrelsen foreslår at der laves to kasser: En kasse til dyk med kr. 8.000,- og
en kasse til familiearrangementer med kr. 4.000,-.

– Der mangler livreddere til svømmehallen om lørdagen derfor etableres der
Livredderkurser. Aktuelt er vi kun 6 personer der har livredderbevis.

– Bådmotoren er kommet retur efter reparation.

– Spørgsmål vedrørende tilskud til ture og arrangementer skal rettes til Kim
Lauritsen.

– Vi får en ny nøgle til fritidscenteret som kommer til at være hos Poul Kristiansen.

– Der er indkøbt nye reoler til svømmehal og kompressorrum.

På bestyrelsens vegne

Poul Kristiansen

Generalforsamling 2015

Generalforsamling i Solbjerg DykkerklubForeningens ordinære generalforsamling afholdes i Solbjerg Fritidscenter, Solbjerg Hovedgade 88 torsdag den 23. april 2015.

Generalforsamlingen starter kl. 19:00 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af foreningens regnskab
4. Fremlæggelse af foreningens budget til orientering
5. Indkomne forslag
6. Fastlæggelse af kontingent for medlemmerne
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleant samt valg af unge observatører
9. Godkendelse af revisorer
10. Eventuelt

Bestyrelsen