Dykkerklubben lukker

Det blev til næsten 20 år for Solbjerg Dyk- og Vandsportsklub (Solbjerg Dykkerklub). De 20 år har budt på mange mange gode og sjove timer på dykkerture og i svømmehallen, ligesom livet udenfor dykkerklubben også har været præget af de venskaber der er opstået i klubben.

Overordentlig mange tak til alle der har været med og har bidraget til livet i klubben.

Den seneste tid er antallet af medlemmer faldet og nu er der ikke nok medlemmer tilbage til, at vi kan forsvare at holde liv i klubben.

Tiderne i svømmehallen er aflyst og de praktiske opgaver der er i at nedlægge en forening er i gang.

Selv om der ikke længere er en dykkerklub i Solbjerg, så er der stadig mulighed for at være med i klubber i Hou, Aarhus, Rønde, Silkeborg og flere andre steder.

Og så er der altid andre gode tilbud i fritids- og foreningslivet i Solbjerg, hvad enten vi er til natur, syslerier eller sport.

Vi ses i en forening i Solbjerg!

Kim Malchau, Formand

Sæsonstart 13. august 2022

Så starter vi igen efter sommerferien. Første gang er lørdag d. 13. august 2022. Vi har svømmehallen fra kl. 10.00 lørdag formiddag og nogle timer frem.

I sæsonen – der følger skoleåret – er der ingen aktivitet i svømmehallen når skolerne har ferie.

Billede af dykkere i svømmehallen

Generalforsamling 2022

Der har været meget bøvl de sidste to år. Aktivitetsniveauet har været lavt og i længere perioder har svømmehallen været lukket.

Det har heldigvis ændret sig. Den senere tid har vi igen haft mulighed for at bruge svømmehallen hver lørdag formiddag – og vi har hjulpet gymnastikafdelingen med lån af omklædningsrum til den årlige opvisning.

Det er forår og derfor også tid til generalforsamling. I år er det onsdag den 22. april 2022 kl. 20.00. Som udgangspunkt er det hjemme hos formanden (Kim) – se adressen på bestyrelsens side – og hvis det ændrer sig, så bliver det meldt ud, både her og på Facebook.

Vedhæftet er dagsorden til generalforsamlingen, og så er der indkommet et forslag til behandling på generalforsamlingen. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Restriktioner i forhold til svømmehallen

Der er for nyligt meldt nye Coronarestiktioner ud:

  • Forsamlingsforbuddet er nu maks. 10 personer
  • Bær mundbind langt flere steder

For Solbjerg Dykkerklub betyder det, at du skal have mundbind på, fra indgangsdøren og hen til omklædningsrummet. Og igen fra omklædningsrummet til du er udenfor.

Forsamlingsforbuddet rammer os ikke så hårdt, da vi kun ved sjældne lejligheder er mere end 10 i svømmehallen. Check dog alligevel hvor mange der er i svømmehallen når du kommer. Er du nummer 11 (eller mere), så kom du for sent den dag.

Svømmehallen er åben!

Det betyder at vi kan starte dykkerklub i svømmehallen allerede fra på lørdag den 15. august 2020.

Vi stiler efter at starte kl. 10.00 som vi plejer.

Der er visse regler vi skal følge – og vi følger de samme regler som eleverne på skolen følger:

  • Der må ikke være kø ved badearealer
  • Hold generelt god afstand – klæd om og svøm klassevis (den her må vi bøje lidt da vi ikke går i klasse sammen)
  • omklædningsrum (der hvor man har siddet og klædt om) skal aftørres efter brug – men ikke baderum

Ses vi?

Referat fra generalforsamling

Generalforsamlingen i Solbjerg Dykkerklub blev holdt i god ro og orden – og med passende afstand mellem deltagerne.

Dagsordenen blev fulgt og – som du også kan se i referatet – så blev de foreslåede ændringer til vedtægterne vedtaget. Det betyder at et enkelt punkt blev flyttet et andet sted hen i vedtægterne, stavefejl blev rettet og det at man skal betale indmeldelsesgebyr udgik, da det ikke er noget vi praktiserer.

Du kan se de opdaterede vedtægter på siden med Solbjerg Dykkerklubs vedtægter.

Regnskab og budget blev også godkendt, ligesom formandens beretning blev taget til efterretning.

Ingen revolutioner, det var en hyggelig generalforsamling, præcis som det plejer at være.

Generalforsamling udskudt – igen

Vi er stadig i en tid hvor Danmark er ramt af Coronavirus. Alle opfordres til at blive hjemme, så vidt det er muligt. I hvert fald skal vi undgå at samles.

Derfor udskyder vi dykkerklubbens generalforsamling. Dagsorden og bilag gælder stadig og kan hentes fra indlægget med den oprindelige indkaldes (se: Generalforsamling 2020).

Ny dato er: 27.5.2020 (stadig kl. 20.00 og foreløbigt stadig hos Visti).

Vedhæftet er dagsordenen – der er uændret fra tidligere.

Vedhæftet er også forslag til ændringer til vedtægter. De er vedhæftet igen, da der er tilføjet endnu et forslag til en ændring. Dette forslag giver mulighed for at holde generalforsamling online (i helt særlige tilfælde som vi er ude for nu med Corona).